Main » Usługi » (English) Retainer

(English) Retainer

Usługi abonenckie?

Umożliwia naszym Klientom szybkie i sprawne podejmowanie decyzji menadżerskich, a także w odpowiednim czasie zapogieganie problematycznym sytuacjom występującym przy stosowaniu przepisów prawa i stosunkach prawnych z organami kontrolnymi.

Zawiera:

  • pisemne i ustne odpowiedzi na pytania dotyczące:
  1. stosowania przepisów prawa regulujących kwestie opodatkowania działalności gospodarczej;
  1. prowadzenia ewidencji podatkowej i sporządzania sprawozdań podatkowych;
  2. prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych;
  3. stosowania przepisów prawa regulujących zagraniczną działalność gospodarczą;
  4. regulacji walutowej i kontroli walutowej.
  • wsparcie podczas kontroli organów kontrolnych;
  • tematyczny audyt rachunkowości i ewidencji podatkowej;

analiza możliwych zagrożeń podatkowych i prawnych dla przedsiębiorstwa oraz zalecenia dotyczące sposobów ich wyeliminowania.