Main » Usługi » (English) Audit and related services

(English) Audit and related services

Audyt i powiązane usługi

Audyt sprawozdania finansowego przygotowanego zgodnie z:

 • Przepisami (standardami) rachunkowości w Polsce i na Ukrainie;
 • Międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (IFRS).

Przegląd sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z:

 • Przepisami (standardami) rachunkowości w Polsce i na Ukrainie;
 • Międzynarodowymi Standardami sprawozdawczości finansowej (IFRS);

Zadania weryfikacyjne, niebędące audytem ani analizą:

 • Sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych;
 • Ocena niezawodności systemu księgowego;
 • Sprawdzanie informacji prognozowanych;
 • Inne zadania weryfikacyjne.

Wykonywanie uzgodnionych procedur, w tym:

 • Kontrola prowadzenia ewidencji podatkowej;
 • Kontrola księgowości;
 • Due Diligence (badanie biznesu) – Financial, Tax, Legal.

Przygotowanie informacji finansowych:

Przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnie z wybraną podstawą koncepcyjną (transformacja, konsolidacja).