Main » Usługi » (English) Outsourcing of accounting and tax accounting

(English) Outsourcing of accounting and tax accounting

Codzienny profesjonalny monitoring ustawodawstwa, wieloletnie doświadczenie w rachunkowości i wykwalifikowani specjaliści pozwalają naszej firmie oferować swoim klientom zarówno kompleksową obsługę, jak i outsourcing poszczególnych funkcji w dziedzinie księgowości i  rachunkowości podatkowej.

Kompleksowa obsługa obejmuje:

 • Tworzenie polityki rachunkowości przedsiębiorstwa;
 • Podstawową dokumentację transakcji gospodarczych;
 • Przygotowanie listy płac;
 • Naliczanie i płacenie podatków oraz obowiązkowych płatności;
 • Sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych orazewidencji podatkowych;
 • Przygotowanie sprawozdawczości zarządczej;
 • Wsparcie podczas kontroli podatkowych.

Ponadto jesteśmy gotowi do pracy nad poszczególnymi zadaniami, które mogą obejmować:

 • Odzyskiwanie ewidencji księgowej i podatkowej za poprzednie okresy;
 • Odzyskiwanie utraconej dokumentacji;
 • Organizację systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie, kształtowanie polityki rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki działalności;
 • Regularny, operacyjnyaudyt ewidencji podatkowej;
 • Ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa;
 • Opracowanie strategii podatkowej, systemu planowania podatkowego na podstawie analizy procesów biznesowych;

Pomoc Państwa firmie w doborze personelu do działu księgowości i rachunkowości podatkowej.