Main » Usługi » (English) Inspections of business activity

(English) Inspections of business activity

Z reguły takie audyty są przeprowadzane na zlecenie właścicieli firm lub ich zarządu. Proponowane przez nas rozwiązania zapewniają Klientowi narzędzia kontroli nad działalnością jednostki finansowej przedsiębiorstwa, jego menedżerów lub kierowników określonych działów.

Działania w ramach audytu obejmują:

  • przeprowadzanie kompleksowych kontrole dokumentów lub tematycznych w zakresie zgodności z przepisami prawa podatkowego i prowadzenia rachunkowości;
  • sporządzenie szczegółowego raportu o stanie rachunkowości i ewidencji podatkowej;
  • opracowanie zaleceń mających na celu wyeliminowanie ryzyka podatkowego i zminimalizowanie strat finansowych Klienta;

zapewnienie rekomendacji metodologicznych dotyczących korygowania błędów.