Main » Послуги » Абонентське обслуговування

Абонентське обслуговування

Надає можливість нашим Клієнтам оперативно та якісно приймати управлінські рішення, а також своєчасно попереджати проблемні ситуації, що виникають при застосуванні законодавства та при правовідносинах з контролюючими органами:

  • письмові та усні відповіді на питання стосовно:
  1. застосування норм законодавства, яке регламентує питання оподаткування господарських операцій;
  2. ведення податкового обліку та складання податкової звітності;
  3. ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
  4. застосування норм законодавства, яке регламентує зовнішньоекономічну діяльність;
  5. валютного регулювання та валютного контролю.
  • супроводження перевірок контролюючих органів;
  • оперативний тематичний аудит бухгалтерського та податкового обліків;
  • аналіз можливих податкових та правових ризиків для підприємства та надання рекомендацій стосовно шляхів їх усунення.