Main » Послуги » Абонентське обслуговування

Абонентське обслуговування

Надає можливість нашим Клієнтам оперативно та якісно приймати управлінські рішення, а також своєчасно попереджати проблемні ситуації, що виникають при застосуванні законодавства та при правовідносинах з контролюючими органами:

 • письмові та усні відповіді на питання стосовно:
  • застосування норм законодавства, яке регламентує питання оподаткування господарських операцій;
  • ведення податкового обліку та складання податкової звітності;
  • ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
  • застосування норм законодавства, яке регламентує зовнішньоекономічну діяльність;
  • валютного регулювання та валютного контролю.
 • супроводження перевірок контролюючих органів;
 • оперативний тематичний аудит бухгалтерського та податкового обліків;
 • аналіз можливих податкових та правових ризиків для підприємства та надання рекомендацій стосовно шляхів їх усунення.