Main » Послуги » Аудит та супутні послуги

Аудит та супутні послуги

Ініціативний аудит фінансової звітності, складеної відповідно до:

 • положень (стандартів) бухгалтерського обліку Польщі та України;
 • міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS).

Огляд фінансової звітності, складеної відповідно до:

 • положень (стандартів) бухгалтерського обліку Польщі та України;
 • міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS);

Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом:

 • перевірка прогнозної фінансової інформації;
 • оцінка надійності системи бухгалтерського обліку;
 • перевірка прогнозної інформації;
 • інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

Виконання погоджених процедур, в тому числі:

 • перевірка ведення податкового обліку;
 • перевірка ведення бухгалтерського обліку;
 • Due Diligence (вивчення бізнесу) – Financial, Tax, Legal.

Підготовка фінансової інформації:

 • підготовка фінансової звітності відповідно до обраної концептуальної основи (трансформація, консолідація).