Main » Послуги » Перевірки фінансово-господарської діяльності

Перевірки фінансово-господарської діяльності

Як правило такі перевірки проводяться на замовлення власників підприємств чи їх керівників. Запропоновані нами заходи забезпечують  Клієнта інструментами контролю за діяльністю фінансового блоку підприємства, його топ-менеджерів чи  керівників певних підрозділів.

Заходи у межах перевірки:

  • здійснення комплексних документальних чи тематичних перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства та ведення бухгалтерського обліку;
  • підготовку детального звіту щодо стану бухгалтерського та податкового обліку;
  • розробка рекомендацій, спрямованих на усунення податкових ризиків та мінімізацію фінансових втрат Клієнта;
  • надання методичних рекомендацій щодо виправлення помилок.