Main » Послуги » Послуги в сфері трансфертного ціноутворення

Послуги в сфері трансфертного ціноутворення

Законодавство у сфері трансфертного ціноутворення, що  діє в Україні з 2013 року  є достатньо складним у застосуванні. Останні зміни, які набули чинності з 01 січня 2015 року були направлені в тому числі на зниження вартісних критеріїв визначення контрольованих операцій, що значно розширює коло тих платників податків, що застосовуватимуть його. Спеціалісти Міжнародного аудиторського союзу мали велику кількість реалізованих проектів у сфері трансфертного ціноутворення, що дали змогу нашим Клієнтам організувати систему контролю за трансферним ціноутворенням на підприємстві, обґрунтувати рівень цін в контрольованих операціях, підготувати документацію на запит контролюючих органів.

Ми готові прийти на допомогу та пропонуємо залучати досвід наших фахівців  за наступними напрямками:

 1. Підготовка звіту про контрольовані операції:
  • надання рекомендацій, що дозволять оптимізувати структуру господарських операцій;
  • визначення переліку операцій з непов’язаними контрагентами, ціни/умови яких можна використовувати у якості  зіставних;
  • проведення аудиту (інвентаризації) господарських операцій з метою виявлення контрольованих операцій;
 2. Підготовка документації з трансфертного ціноутворення:
  • діагностика контрольованих операцій;
  • пошук зіставних операцій/осіб;
  • визначення рівня цін у контрольованих операціях. Розрахунок діапазону цін/ дослідження ринкового рівня рентабельності;
  • підготовка письмового звіту (повного пакету  документів для подання контролюючому органу).
 3. Проведення порівняльного аналізу  діяльності сторони контрольованої операції із діяльністю зіставних компаній (бенчмаркінг). Використання баз даних Bureau van Dijk:
  • діагностика контрольованих операцій;
  • пошук зіставних осіб;
  • визначення рівня цін у контрольованих операціях. Розрахунок діапазону цін/ дослідження ринкового рівня рентабельності.
 4. Супроводження перевірок у сфері трансфертного ціноутворення:
  • оперативна підготовка необхідної інформації щодо предмету перевірки;
  • представництво інтересів підприємства в органах Державної фіскальної служби України.
 5. Консультації в сфері трансфертного ціноутворення:
  • з питань застосування податкового законодавства;
  • з питань підготовку звіту та документації;
  • з питань податкового планування та побудови організаційних структур.
 6. Розробка та адаптація внутрішнього регламенту підприємства щодо контролю за дотриманням законодавства у сфері трансфертного ціноутворення:
  • вивчення специфіки господарської діяльності підприємства;
  • розробка процедур ідентифікації контрольованих операцій;
  • визначення факторів, що впливають на формування ціни та критеріїв пошуку зіставних операцій;
  • вибір та обґрунтування методу визначення відповідності ціни принципу «витягнутої руки» для кожного типу господарської операції, підготовка алгоритму по його застосуванню;
  • визначення джерел інформації, що можуть застосовуватись підприємством з урахуванням специфіки його діяльності;
  • розробка процедури підготовки документації з метою підтвердження ціни контрольованої операції;
  • розподіл функцій та відповідальності між працівниками підприємства на кожному етапі контролю.
 7. Супровід спорів з питань ТЦУ під час адміністративних чи судових оскаржень рішень контролюючих органів:
  • медіація на рівні адміністративного оскарження;
  • повний юридичний супровід під час розгляду справ з питань трансфертного ціноутворення в судових інстанціях.
 8. Супровід процедур попереднього узгодження з ДФСУ ціноутворення у контрольованих операціях:
  • вивчення специфіки господарської діяльності підприємства;
  • підготовка звернення до ДФСУ та повного пакету документів на його розгляд;
  • повний супровід процедур укладання договору з ДФСУ.
 9. Навчання спеціалістів підприємств: